You are currently viewing Zrozumieć społeczeństwo- czyli czym tak naprawdę jest Socjologia?

Zrozumieć społeczeństwo- czyli czym tak naprawdę jest Socjologia?

Socjologia jest nauką, której zadaniem jest badanie zjawisk życia społecznego, procesów, przyczyn oraz skutków, jakie w nim zachodzą.

Początek socjologii datowany jest na XIX wiek, a za jej twórcę uznaje się francuskiego filozofa Augusta Comte’a, który dzięki zdefiniowaniu tej nauki chciał przyczynić się do naprawy zaburzeń w funkcjonowaniu społeczeństwa.

Studia socjologiczne pomagają zrozumieć społeczeństwo i jego strukturę, oraz wyjaśnić procesy społeczne i zachowania ludzi w obliczu zachodzących zmian, a socjologia humanistyczna głosi, że świat społeczny jest w ciągłym procesie tworzenia poprzez interakcje podmiotów obdarzonych świadomością. Regularność, normy i wzory wykorzystywane są w interakcjach, będących budulcem struktur wewnątrzgrupowych i ich komunikacji.

Socjologia ma na celu również zobrazować, że egzystencja ludzka jest egzystencją społeczną. Dodatkowo ludzie są ze sobą powiązani, a nasze życie zależy od innych. Wzajemnie oddziałujemy  na siebie, a poczucie tożsamości człowieka zależy od interakcji z innymi ludźmi.

Tworząc markę Socjolog-Kreuje, min. chciałabym przybliżyć reguły, którymi żądzą się światy społeczne, oraz zobrazować i wyjaśnić konsekwencje interakcji międzyludzkich. Studia socjologiczne uczą krytycznego spojrzenia i samodzielnego myślenia, oraz obiektywizmu i filtrowania informacji, które do nas dochodzą.

Moim zadaniem jest oprowadzić Was przez socjologiczną wielowymiarowość, dzięki której będziecie mogli rozpocząć świadome życie poprzez definiowanie i interpretowanie otaczających zjawisk